ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
μέχρι 31/12/2023

150,00€
1250,00€
2995,00€

105,00€
899,00€
2295,00€

Maple 2023 Student Edition
Maple 2023 για Πανεπιστήμια
Maple 2023 για επαγγελματίες


Οι τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%