ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EVIEWS;
Το EViews προσφέρει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες, κυβερνητικούς φορείς και ακαδημαϊκούς πρόσβαση σε ισχυρά εργαλεία στατιστικής, χρονοσειρών, προβλέψεων και μοντελοποίησης μέσω ενός καινοτόμου, εύχρηστου περιβάλλοντος χρήστη.
Μάθετε μόνοι σας γιατί το EViews είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στο οικονομικό λογισμικό και η επιλογή αυτών που απαιτούν το καλύτερο…

ΤΙ ΝΕO ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤO EVIEWS 13
Το EViews 13 προσφέρει περισσότερη δύναμη και ευκολία στη χρήση που περιμένατε. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν:

Μπεϋζιανός χρονικά μεταβαλλόμενος συντελεστής διανυσματικής αυτόματης παλινδρόμησης.
Μη γραμμική εκτίμηση ARDL.
Εκτίμηση διαφοράς σε διαφορά.
Δοκιμές Συνολοκλήρωσης και Βελτιώσεις Εκτίμησης.
Διαγνωστικά ARDL και PMG.
Ημερήσια εποχιακή προσαρμογή.
Βελτιωμένη μηχανή γραφής Excel.
Πολλαπλές νέες διαδικτυακές συνδέσεις βάσεων δεδομένων.
Εναλλακτικό περιβάλλον χρήστη μέσω παραθύρου και μέσω καρτέλας.
Εντοπισμός σφαλμάτων γλώσσας προγραμματισμού.
Υποστήριξη Notebook Jupyter.
Κι άλλα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

MP & Associates Ltd. 
Όθωνος Αμαλίας 120
ΣΠΑΡΤΗ, 23100
Τηλ: 27310-35643, 210-7600955
e-mail: sales@mpassociates.gr

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τo EViews. Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να προσδιορίσετε τον τύπο (Standard & Enterprise) το είδος της αδείας (εμπορική, δημοσίου, ακαδημαϊκή) και το πλήθος των χρηστών, ώστε να σας υποβάλλουμε την αντίστοιχη οικονομική προσφορά.
Ας το δουλέψουμε μαζί για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Ευχαριστούμε! Το αίτημά σας έχει υποβληθεί. Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.