Πεδία Εφαρμογών

Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση

Το Maple διαθέτει πολλά εργαλεία για προηγμένη οικονομική μοντελοποίηση, καθώς και προσβάσιμα εργαλεία για προσωπικά οικονομικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων

Το πακέτο Statistics, όπως και το ίδιο το Maple, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των αριθμητικών και συμβολικών προσεγγίσεων για την επίλυση προβλημάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φυσική

Το Maple σας επιτρέπει να μελετάτε και να αντιμετωπίζετε ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων στην υπολογιστική φυσική, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στην κλασική μηχανική, την κβαντική φυσική και τη σχετικιστική θεωρία πεδίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου

Το Maple, σε συνδυασμό με το MapleSim και το MapleSim Control Design Toolbox, παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες για μοντελοποίηση εγκαταστάσεων και προηγμένο σχεδιασμό συστημάτων ελέγχου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επεξεργασία σήματος

Το Maple προσφέρει εργαλεία επεξεργασίας σήματος για την ανάλυση και τον χειρισμό δεδομένων στους τομείς συχνότητας και χρόνου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θερμοφυσικές Ιδιότητες

Με το Maple, μπορείτε να εκτελέσετε υπολογισμούς με θερμοφυσικές ιδιότητες καθαρών ρευστών, υγρού αέρα και μιγμάτων, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα ψυχομετρικά διαγράμματα και πολλά άλλα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κβαντική Χημεία

Με το Maple και το Maple Quantum Chemistry Toolbox, μπορείτε να προβλέψετε, να εξερευνήσετε και να σχεδιάσετε νέα μόρια σε ένα ισχυρό, εύχρηστο περιβάλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ