Τι νέο υπάρχει στο EViews 13
Το EViews 13 διαθέτει ένα ευρύ φάσμα συναρπαστικών αλλαγών και βελτιώσεων. Ακολουθεί μια επισκόπηση των πιο σημαντικών νέων δυνατοτήτων στην Έκδοση 13.

Διεπαφή και προγραμματισμός EViews
Εναλλακτική διεπαφή χρήστη παραθύρου και καρτέλας
Εντοπισμός σφαλμάτων γλώσσας προγράμματος
Υποστήριξη Notebook Jupyter
Παρακολούθηση εξάρτησης προγράμματος

Χειρισμός Δεδομένων
Καθημερινή εποχιακή προσαρμογή
Βελτιωμένη μηχανή γραφής Excel
Συνδεσιμότητα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Συνδεσιμότητα Trading Economics
Συνδεσιμότητα εθνικών στατιστικών γραφείων
Βελτιώσεις λειτουργίας των διακοπών
Διάφορες Βελτιώσεις

Νέα χαρακτηριστικά γραφήματος, πίνακα και γεωγραφικού χάρτη
Διαφάνεια γραμμής και σκιάς
Προσαρμοσμένες ετικέτες δεδομένων
Προεπιλογές χρωμάτων υψηλού-χαμηλού μέσου όρου
Διάφορες Βελτιώσεις

Οικονομετρία και Στατιστική
Εκτίμηση
Μη γραμμική εκτίμηση ARDL
Βελτιωμένη εκτίμηση PMG
Εκτίμηση διαφοράς σε διαφορά
Βελτιωμένη εκτίμηση VEC
Μπεϋζιανός χρονικά μεταβαλλόμενος συντελεστής διανυσματικής αυτόματης παλινδρόμησης

Δοκιμές και Διαγνωστικά
Βελτιώσεις δοκιμών συνολοκλήρωσης
Διαγνωστικά ARDL
Pool Mean Group / Panel ARDL Diagnostics
Ενισχυμένη οθόνη παλμικής απόκρισης