Τα αξιοσημείωτα του Maple 2023

Περισσότερα & Γρηγορότερα Μαθηματικά

Η μηχανή μαθηματικών του Maple έχει βελτιωθεί kai ενημερωθεί με αμέτρητους τρόπους, ώστε να μπορεί να λύνει περισσότερα προβλήματα, πιο γρήγορα. Οι τομείς βελτίωσης στο Maple 2023 περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε καμία περίπτωση!) την ολοκλήρωση, την επίλυση εξισώσεων, τις διαφορικές εξισώσεις, τη θεωρία των γράφων και τη λογική.

Δημιουργήστε Ευκολότερα και Καλύτερα Διερευνητικά Γραφήματα & Διαγράμματα

Ο δημιουργός διαγραμμάτων (Plot Builder) είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη δημιουργία όλων των ειδών διαγραμμάτων και κινούμενων εικόνων (animations) χωρίς να ανησυχείτε για τις υποκείμενες εντολές. Tώρα μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες διαδραστικές διερευνητικά διαγράμματα όπου οι παράμετροι ελέγχονται από ρυθμιστικά ή καντράν ρολογιού (dial).

Περισσότερη Βοήθεια είναι Καλύτερη Βοήθεια

Μπορείτε πλέον να έχετε ανοιχτές περισσότερες από μία σελίδες βοήθειας ταυτόχρονα! Το πρόγραμμα περιήγησης βοήθειας του Maple τοποθετεί τώρα κάθε σελίδα σε μια ξεχωριστή καρτέλα, καθιστώντας πολύ πιο εύκολη την λήψη συμβουλών ταυτόχρονα από πολλές σελίδες βοήθειας.   

Βελτιωμένα Εργαλεία Επεξεργασίας Κώδικα

Οι βελτιώσεις στα εργαλεία επεξεργασίας κώδικα περιλαμβάνουν υποστήριξη παλέτας σε περιοχές επεξεργασίας κώδικα και την δυνατότητα προβολής και τροποποίησης εξωτερικών αρχείων γραμμένων σε κώδικα Maple, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επεξεργασίας κώδικα του Maple και εκτέλεσης αυτού του κώδικα με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Οι Σύνθετες Εφαρμογές γίνοται Απλούστερες

Τα νέα πρότυπα διευκολύνουν τη δημιουργία πιο περίπλοκων διαδραστικών Μαθηματικών Εφαρμογών και εφαρμογών που απαιτούν προγραμματισμό, όπως διαδραστικά σχέδια με δυνατότητα κλικ, κουίζ που παρέχουν σχόλια, παραδείγματα που δίνουν τα βήματα επίλυσης και άλλα. Οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Maple ή στο Maple Learn.

Επιλύσεις βήμα προς βήμα

Το Maple μπορεί να παρέχει τις λύσεις βήμα προς βήμα στην επίλυση εξισώσεων, στην διαφοροποίηση, στην ολοκλήρωση, στην αντιστροφή πινάκων και σε πολλά άλλα. Στο Maple 2023 αυτή η συλλογή έχει επεκταθεί περαιτέρω για να περιλαμβάνει άρρητη διαφοροποίηση και συμπλήρωση του τετραγώνου.

Κλασσική Μηχανική, Σύγχρονα Εργαλεία

Μια μεγάλη συλλογή παραδειγμάτων Κλασσικής Μηχανικής που ευθυγραμμίζονται με διεθνούς αποδοχής δημοφιλή εγχειρίδια καθιστά πολύ εύκολο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/φοιτητές να επικεντρωθούν στις σημαντικές έννοιες και όχι στους αλγεβρικούς χειρισμούς.

Βελτιωμένη Οπτικοποίηση

Οι βελτιώσεις σχεδίασης στο Maple 2023 περιλαμβάνουν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και την προσθήκη χρωματικών μπαρών σε διαγράμματα ισοϋψών και πυκνότητας σε 2D που δείχνουν έτσι τις τιμές των διαβαθμίσεων.

Διαχείριση Αριθμών Κινητής Υποδιαστολής

Οι βελτιώσεις απόδοσης περιλαμβάνουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε γρήγορους υπολογισμούς μέσω hardware για συναρτήσεις πυρήνα, ταχύτερη αρχικοποίηση των πινάκων κινητής υποδιαστολής στο hardware, ταχύτερη εισαγωγή δεδομένων και πολλά άλλα.

Βελτιωμένη Επεξεργασία Σήματος

Τα νέα εργαλεία επεξεργασίας σήματος σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε, να συνδυάζετε και να αναλύετε σήματα με περισσότερους τρόπους, πιο αποτελεσματικά. Το Maple 2023 προσθέτει υποστήριξη για FFT padding, εξομάλυνση Savitzky-Golay, κβαντοποίηση και πολλά άλλα.

Ταχύτερη Υπολογισμοί με Μονάδες

Οι υπολογισμοί που αφορούν μονάδες είναι πλέον πιο αποτελεσματικοί και η εισαγωγή μονάδων σε περιοχές επεξεργασίας κώδικα είναι σημαντικά ευκολότερη.

Συνδεσιμότητα με το ​API for Python®

Το OpenMaple™ API, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο Maple από προγράμματα Java, C και Visual Basic, μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί και για κλήση στο Maple από την Python.