Οδηγός Ελαιοκαλλιέρ γειας
Μια ολιστική προσέγγιση
Για ερασιτέχνες και επαγγελματίες

ΜΑΡΚΟΣ ΕΛ.ΨΑΡΡΟΣ

ISBN 978-960-8216-09-9

Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να προσφέρει άμεση, χρήσιμη γνώση στον ελαιοκαλλιεργητή. Σκοπεύει να γίνει το “λυσάρι” του, είτε είναι νέος είτε πιο έμπειρος.
Στα κεφάλαιά του θα μάθετε:
Πώς να παίρνετε σωστά δείγματα εδάφους και φύλλων.
Πώς να αναγνωρίζετε τροφοπενίες εύκολα και γρήγορα, μέσα από πληθώρα φωτογραφιών.
Πώς να αποφασίζετε για την λίπανση και πώς να υπολογίζετε απλά και πρακτικά τις ποσότητες των λιπασμάτων (είτε για εδαφική είτε για διαφυλλική λίπανση).
Πώς να αναγνωρίζετε προσβολές και ασθένειες της ελιάς, αλλά και πώς να τις αντιμετωπίζετε κατά κύριο λόγο με βιολογικούς τρόπους.
Πώς να κλαδεύετε παραγωγικά μέσα από εύκολα και κατανοητά βήματα και επεξηγηματικά σχήματα.
Πώς να οργανώσετε και να εκτελέσετε την ελαιοσυλλογή με τον μικρότερο δυνατό κόπο και έξοδα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία.
Ποιές είναι οι βέλτιστες πρακτικές αλλά και τι πρέπει να προσέχετε και τι να αποφεύγετε! Αλλά και πώς θα καταλάβετε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για ελαιοσυλλογή.
Πώς να συντηρήσετε τα εργαλεία σας, πώς να τα αποθηκεύσετε αλλά και τι εργασίες πρέπει να εκτελέσετε αμέσως μετά την ελαιοσυλλογή.
Θα βρείτε απαντήσεις σε απορίες που είχατε και κανένας δεν σας απαντούσε, αλλά θα μάθετε και μικρά μυστικά και “κόλπα” που θα κάνουν την ζωή σας, ως ελαιοκαλλιεργητή, ευκολότερη.
Θα βρείτε αναλυτικά τα απαραίτητα, τα απαγορευμένα και τα προαιρετικά εργαλεία που χρειάζεστε στην ελαιοκαλλιέργεια μαζί με συμβουλές για την επιλογή των κατάλληλων, τα υπέρ και τα κατά του καθενός, αλλά και τους τρόπους συντήρησής τους.
Τέλος θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις και πληροφορίες για τα επιτρεπόμενα φυτοφάρμακα, τα μέτρα ατομικής προστασίας κατά τους ψεκασμούς κ.λπ., τους ωφέλιμους οργανισμούς και πού μπορείτε να τους βρείτε, καθώς και πληθώρα άλλων χρήσιμων πληροφοριών.
H έκδοση στοχεύει στην δημιουργία ενός πρακτικού οδηγού καλλιεργητικών πρακτικών και ενεργειών αναγνώρισης και αντιμετώπισης προσβολών, ασθενειών και τροφοπενιών ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που είναι βέβαια η παραγωγή εξαιρετικού ελαιοκάρπου (για επιτραπέζιες ελιές) και ελαιολάδου (για τις ελαιοποιήσιμες).
Οι εξηγήσεις που παρουσιάζονται δεν είναι απαραίτητο ότι αποδίδονται με επιστημονικό τρόπο 100% και αντίστοιχη ορολογία, αλλά με μια γλώσσα περιγραφική και κατανοητή από τον μέσο καλλιεργητή που δεν έχει τις επιστημονικές γνώσεις, ούτε και επιθυμεί να τις διδαχθεί. Κατ' ουδένα τρόπο δεν αποσκοπεί στην επιστημονική απόδοση και εμπέδωση εννοιών που άπτονται του πεδίου γνώσεων των επιστημόνων γεωπόνων και της γεωπονικής επιστήμης εν γένει.

Προτεινόμενη τιμή: 58.30€  (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΓΟΡΑ Τώρα!

Πίνακας Περιεχομένων