Οδηγός Ελαιοκαλλιέργειας
Μια ολιστική προσέγγιση

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ

1.1.      Γενικά για το φυτό
1.2.      Μυθολογικές και ιστορικές αναφορές 
1.3.      Ο ρόλος της ελιάς στην οικονομία
1.4.      Στατιστικά ανά τον κόσμο

1.4.1.      Παραγω​​γή ελαιολάδου
1.4.2.      Παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς
1.4.3.      Κατανάλωση ελαιολάδου

2. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ

2.1.      Δειγματοληψία Εδάφους

2.1.1.      Γενικές πληροφορίες
2.1.2.      Πώς γίνεται η δειγματοληψία;

2.1.2.1.     Προκαταρκτικά
2.1.2.2.     Χάραξη διαδρομής
2.1.2.3.     Απαραίτητα εργαλεία
2.1.2.4.     Βήματα δειγματοληψίας
2.1.2.5.     Λήψη δείγματος
2.1.2.6.     Προετοιμασία δείγματος για ανάλυση

2.2.      Δειγματοληψία φύλλων

2.2.1.      Γενικές πληροφορίες
2.2.2.      Πώς γίνεται η δειγματοληψία;

2.2.2.1.     Προκαταρκτικά
2.2.2.2.     Ποιος είναι ο βασικός κανόνας;
2.2.2.3.     Από ποια σημεία γίνεται η συλλογή των φύλλων από κάθε δένδρο;
2.2.2.4.     Εργαλεία  που χρειαζόμαστε
2.2.2.5.     Βήματα δειγματοληψίας
2.2.2.6.     Προετοιμασία δείγματος για ανάλυση

3. ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ

3.1.      Γενικά
3.2.      Αναγνώριση Τροφοπενιών

3.2.1.      Άζωτο (Ν)
3.2.2.      Φώσφορος (Ρ)
3.2.3.      Κάλιο (Κ)
3.2.4.      Βόριο (Β)
3.2.5.      Ασβέστιο (Ca)
3.2.6.      Μαγνήσιο (Mg)
3.2.7.      Ψευδάργυρος (Zn)
3.2.8.      Σίδηρος (Fe)
3.2.9.      Μαγγάνιο (Mn)

3.3.      Συγκεντρωτικός πίνακας αναγνώρισης τροφοπενιών
3.4.      Πώς και γιατί εμφανίζονται οι τροφοπενίες;

3.4.1.      Παράγοντες που οδηγούν σε δυσκολία πρόσληψης ή εμφάνιση έλλειψης στοιχείων
3.4.2.      Πώς «διαβάζουμε» τον πίνακα;

4. ΛΙΠΑΝΣΗ

4.1.      Γενικά

4.1.1.      Τα καλά της λίπανσης
4.1.2.      Λίπανση και παραγωγικότητα

4.2.      Σημαντικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία για την ελιά

4.2.1.      ​Υπολογισμός απαιτήσεων εδαφικής λίπανσης

4.3.      Διαφυλλική λίπανση

4.3.1.      Ποιες είναι οι περιπτώσεις που τα φυτά δεν μπορούν να προσλάβουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος;
4.3.2.      Βασικοί κανόνες διαφυλλικής λίπανσης

4.4.      Λίπανση στο έδαφος

4.4.1.      Υπολογισμός ποσότητας εφαρμογής λιπάσματος στο έδαφος
4.4.2.      Παραδείγματα υπολογισμών

4.5.      Αμινοξέα

4.5.1.      Τι είναι τα αμινοξέα
4.5.2.      Ποια είναι τα αμινοξέα και πού χρησιμεύουν
4.5.3.      Πού είναι απαραίτητα;
4.5.4.      Στάδια ανάπτυξης της ελιάς και αμινοξέα

4.6.      Προτεινόμενο πρόγραμμα θρέψης

4.6.1.      Διαφυλλική εφαρμογή λίπανσης
4.6.2.      Εφαρμογή λίπανσης στο έδαφος

5. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΕΛΙΑΣ

5.1.      Εχθροί της ελιάς

5.1.1.      Δάκος (bactocera oleae)
5.1.2.      Πυρηνοτρήτης (prays oleae)
5.1.3.      Ρυγχίτης (coenorrhinus cribripennis)
5.1.4.      Ωτιόρυγχος (otiorhynchus cribricollis)
5.1.5.      Μαργαρόνια (palpita unionalis)
5.1.6.      Λεκάνιο (saissetia oleae)
5.1.7.      Καλόκορη (calocoris trivialis)
5.1.8.      Μαύρος θρίπας της ελιάς (liothrips oleae)
5.1.9.      Παρλατόρια (parlatoria oleae)
5.1.10.   Ασπιδιωτός (aspidiotus nerii)
5.1.11.   Πολλίνια (pollinia pollini)
5.1.12.   Βαμβακάδα (eurhyllura phillyreae)
5.1.13.   Ζεύζερα (zeuzera pyrina)
5.1.14.   Φλοιοτρίβης (phloetribus scarabaeoides)
5.1.15.   Λιχτένσια (lichtensia viburni signoret)
5.1.16.   Φιλίππια (philippia follicularis tangioni-tozetti)
5.1.17.   Ακάρεα της ελιάς (οικογένεια eriophyidae)

5.2.      Ασθένειες της ελιάς

5.2.1.      Βερτισιλλίωση (verticillium dahliae)
5.2.2.      Κυκλοκόνιο (cycloconium oleaginum)
5.2.3.      Φυματίωση ή καρκίνος (pseudomonas savastanoi)
5.2.4.      Ίσκα της ελιάς (fomitiporia mediterannea)
5.2.5.      Γλοιοσπόριο ή ανθράκωση ή παστέλλα (gloeosporium olivarum)
5.2.6.      Φόμα (phoma incompta)
5.2.7.      Κερκοσπορίωση ή κερκόσπορα (cercospora cladosporioides)
5.2.8.      Σαποβούλα/Ξεροβούλα (camarosposium dalmaticum)
5.2.9.      Ξυλλέλα (Xylella fastidiosa)
5.2.10.   Καπνιά (capnodium oleae perisporiaceae)
5.2.11.   Λειχήνες
5.2.12.   Ευτυπίωση (eutypa lata)
5.2..13.   Σηψιρριζίες (almillariella mellea, rosellinia necatrix, omphalotus olearius)
5.2.14.   Φυτόφθορα της ελιάς

5.3.      Άλλοι εχθροί της ελιάς 

5.3.1.      Επιβλαβή τρωκτικά
5.3.2.      Ακρίδες

5.4.      Προληπτικές εργασίες
5.5.      Ποιες δραστικές ουσίες επιτρέπονται στην ελαιοκαλλιέργεια;

6. ΚΛΑΔΕΜΑ

6.1.      Γενικά
6.2.      Κανόνες κλαδέματος
6.3.      Εργαλεία και φροντίδα τους

7. ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗ

7.1.      Μέθοδοι

7.1.1.      Με τα χέρια
7.1.2.      Από το έδαφος (χαμολόγια)
7.1.3.      Με ράβδισμα με «τέμπλες»
7.1.4.      Με ράβδισμα με ελαιοραβδιστικά (λανάρες ή χτένια)
7.1.5.      Με φορητό δονητή (δονητή πλάτης)
7.1.6.      Με αυτοκινούμενο δονητή

7.2.      Απαραίτητες εργασίες πριν την ελαιοσυλλογή
7.3.      Εργαλεία ελαιοσυλλογής
7.4.      Απαραίτητες εργασίες μετά την ελαιοσυλλογή

7.4.1.      Εργασίες στον ελαιώνα
7.4.2.      Εργασίες εκτός ελαιώνα

8. ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ (TIPS)

8.1.      Φύτευση
8.2.      Καλλιέργεια
8.3.      Άρδευση
8.4.      Ελαιοσυλλογή
8.5.      Παραγωγή
8.6.      Ελαιόλαδο
8.7.      Δάκος
8.8.      Ψεκασμοί
8.9.      Περίεργα

9.  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

9.1.      Τα απαραίτητα
9.2.      Καλές πρακτικές
9.3.      Κακές πρακτικές
9.4.      Τα απαγορευμένα
9.5.      Χρήσιμα (αν και προαιρετικά)

9.5.1.      Καταστροφέας συρόμενος από ελκυστήρα (τρακτέρ)
9.5.2.      Κλαδοθρυμματιστής
9.5.3.      Δειγματολήπτης εδάφους
9.5.4.      Θερμοκάμερα
9.5.5.      Κράνος προστασίας με ακουστικά και διχτυωτή προσωπίδα προστασίας
9.5.6.      Πλαστικό βυτίο μεταφοράς υγρών 800 λίτρων
9.5.7.      Ελαιόδιχτο «αράχνη»

10.  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

10.1.      Συμβατική καλλιέργεια

10.1.1.      Πώς βρίσκω τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά-βιοκτόνα;
10.1.2.      Πώς προσδιορίζω τον απαραίτητο εξοπλισμό ψεκασμού;
10.1.3.      Πώς βρίσκω ποιες επιχειρήσεις είναι πιστοποιημένοι έμποροι λιπασμάτων;
10.1.4.      Πώς βρίσκω τις επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού;

10.2.      Βιολογική καλλιέργεια

10.2.1.      Εύρεση επιτρεπόμενων μακροοργανισμών και προμηθευτών τους
10.2.2.      Εύρεση πιστοποιημένων βιολόγων καλλιεργητών

10.3.      Οργανισμοί πιστοποίησης
10.4.      Συντομογραφίες συσκευασιών σκευασμάτων
10.5.      Λοιπές ενδιαφέρουσες διευθύνσεις
10.6.      Χρήσιμες παρασκευές

10.6.1.      Πάστες επούλωσης

10.6.1.1. Πάστα επούλωσης με πρόπολη
10.6.1.2. Πάστα επούλωσης με γη διατόμων και κοτσιλιά
10.6.1.3. Πάστα επούλωσης με βουρδιγάλειο πολτό

10.6.2.      Βελτιωτικά και ενισχυτικά εδάφους

10.6.2.1.      Διάλυμα αναζωογόνησης δένδρων με ριζοπότισμα
10.6.2.2.      Γρήγορη χουμοποίηση κοπριάς ή κοτσιλιάς με BIOSOL