ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Γιατί Maple T.A. ?

Εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Maple T.A. για να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, να κάνουν οικονομία, να μειώσουν τα ποσοστά εγκατάλειψης μαθημάτων και πολλά ακόμη.

Μείωση Προϋπολογισμού Βαθμολόγησης 

Πανεπιστήμιο του Waterloo

 • Τα αυξανόμενα μεγέθη των τάξεων και οι μειούμενοι προϋπολογισμοί σήμαιναν ότι θα γινόταν δύσκολο να προσφέρονται τόσες εργασίες όσες οι καθηγητές/διδάσκοντες θεωρούσαν ότι ήταν απαραίτητες για να υποστηριχθεί η μαθησιακή διαδικασία
 • Το Πανεπιστήμιο επέλεξε το Maple T.A. για να αυτοματοποιήσει την διαδικασία έτσι ώστε παράλληλα να διατηρηθεί η ποιότητα της διδασκαλίας και την μάθησης
 • Χρησιμοποιείται από 9000 φοιτητές/έτος σε 40 διαφορετικά μαθήματα
 • Οι βοηθοί και οι καθηγητές έχουν τώρα χρόνο να αφιερώσουν στις προκλήσεις των γραπτών εργασιών
 • Το Πανεπιστήμιο εξοικονομεί $100,000/έτος από τον προϋπολογισμό του για βαθμολόγηση γραπτών

"…after moving to Maple T.A., we’ve found we can save approximately $100,000 per year on our grading budget… " 
Carrie Howells, University of Waterloo, Canada

Increase Pass Rates 

Amsterdam University of Applied Sciences

 • Low pass rates were a concern
 • Online learning and digital testing a key pillar to new approach
 • Delivered online assignments, homework, and tests using Maple T.A.
 • Used results to develop a customized learning path for each student
 • Student pass rates went up approximately 20% within one year

" Students came from different backgrounds with varying levels of knowledge. 
With the use of Maple T.A., students got the chance to create their own learning path " 
Robert Meijeringh, Amsterdam University of Applied Sciences

Improve Drop-Out Rates 

University of Guelph

 • Economics class
 • Half of the students used Maple T.A., half were given traditional assignments
 • Students in the Maple T.A. group demonstrated better understanding
 • More students in the Maple T.A. group stated that they liked the course
 • Drop-out rates reduced by more than 10%

" Besides being an excellent learning tool for students, Maple T.A. is a wonderful aid for teachers too. We saved significant amounts of time in marking tests and assignments, freeing instructors’ and Teaching Assistants’ time to do more productive work. " 
Dr. Sadanand, University of Guelph