ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Webinar Icon

Ζωντανά Διαδικτυακά Σεμινάρια Απριλίου-Μαΐου 2016 

Για να μάθετε περισσότερα για την Maplesoft και τί μπορούν να κάνουν για σας τα προϊόντα αλλά και η τεχνολογία της, εκμεταλλευτείτε τα ζωντανά διαδικτυακά σεμινάρια που διεξάγονται από ειδικούς της Maplesoft.

  • Χάσατε ένα διαδικτυακό σεμινάριο; Ελέγξτε την σελίδα με το τμήμα με τα καταγεγραμμένα δικτυακά σεμινάρια όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να δείτε μαγνητοσκοπήσεις περασμένων διαδικτυακών σεμιναρίων.

Σημαντικό Διαδικτυακό Σεμινάριο

iopApplying the power of computer algebra to theoretical physics
This event is offered through a partner organization. 

Thursday, April 28, 2016 at 5:00 PM
Language: English
More
Register Tab


Maple Training for Educators 
Wednesday, April 13, 2016 at 9:00 PM
Language: English
More
Register Tab

Maple Training for Engineers, Researchers and Scientists 
Tuesday, April 19, 2016 at 9:00 PM
Language: English
More
Register Tab

Go with the Flow: Authoring Testing Content in Maple T.A. 2016 
Wednesday, April 20, 2016 at 5:00 PM
Language: English
More
Register Tab

The Student VectorCalculus Package 
Thursday, April 21, 2016 at 5:00 PM
Language: English
More
Register Tab

Clickable Calculus Series – Part 4: Differential Equations 
Tuesday, April 26, 2016 at 5:00 PM
Language: English
More
Register Tab

Automated Testing for STEM Education: An Introduction to Maple T.A. 
Wednesday, April 27, 2016 at 5:00 PM
Language: English
More
Register Tab

Applying the power of computer algebra to theoretical physics 
This event is offered through a partner organization. 

Thursday, April 28, 2016 at 5:00 PM
Language: English
More
Register Tab

Clickable Calculus Series – Part 5: Linear Algebra 
Thursday, May 19, 2016 at 5:00 PM
Language: English
More
Register Tab

Χάσατε ένα διαδικτυακό σεμινάριο; 

Ελέγξτε την σελίδα με το τμήμα με τα καταγεγραμμένα δικτυακά σεμινάρια όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να δείτε μαγνητοσκοπήσεις περασμένων διαδικτυακών σεμιναρίων.