ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ σε ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ για ιδιώτες & επιχειρήσεις

Υποχρεωτική αγορά 12μηνης συνδρομής
MONO ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ σε μορφή Box ή perpetual License (απεριορίστου χρόνου) ΧΩΡΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

, όλα τα υπόλοιπα διατίθενται σε μορφή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ.
Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος με τα boxed προϊόντα της Adobe.