ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 Προϊόντα σειράς GeoStudio
 

Το GeoStudio είναι μια συλλογή προϊόντων για γεωτεχνική και γεωπεριβαλλοντική μοντελοποίηση, αρκετά ευρεία ώστε να μπορεί να διαχειριστεί όλες τις ανάγκες μοντελοποίησης που έχετε. Οι άδειες χρήσης των προϊόντων μπορούν να αγορασθούν είτε ανεξάρτητα για το καθένα πρόγραμμα είτε σε συλλογές προγραμμάτων.

Για αναλυτικό τιμοκατάλογο εδώ!

Η συλλογή προγραμμάτων του GeoStudio αποτελείται από τα κατωτέρω προγράμματα:

SLOPE/W
ανάλυση ευστάθειας πρανών
QUAKE/W
δυναμική σεισμική ανάλυση
AIR/W
ανάλυση ροής αέρος
SEEP/W
ανάλυση υπόγειων διαρροών
TEMP/W
γεωθερμική ανάλυση
VADOSE/W
ανάλυση ζώνης διήθησης (vadose zone) & εδαφικής κάλυψης
SIGMA/W
ανάλυση παραμόρφωσης σε φόρτιση
CTRAN/W
ανάλυση μεταφοράς  επιμόλυνσης