ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Το επίσημο εγχειρίδιο του MathType 6.x

Μετάφραση: Μάρκος Ψαρρός

25,00€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΜΟΝΟ 10,00€ με ταυτόχρονη αγορά του MathType 6.x


 ΠΡΟΣΦΟΡΑ! ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ μόνο με 20€ 


To MathTypeTM είναι ένας ευφυής μαθηματικός κειμενογράφος εξισώ-σεων, σχεδιασμένος για προσωπικούς υπολογιστές που τρέχουν Microsoft Windows ή Apple Macintosh. Αποτελεί μια εφαρμογή που επιτρέπει την δημιουργία πολύπλοκων εξισώσεων με τη βοήθεια απλών τεχνικών υπόδειξης και πατήματος και την χρησιμοποίησή τους σε έγγραφα, ιστοσελίδες ή σε συστήματα markup όπως το LATEX. Χρησιμοποιώντας το MathType σε συνδυασμό με μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, σελιδοποίησης ή γραφικών, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε διαγω-νίσματα και σημειώσεις τάξης, τεχνικές αναφορές, γραφικές παραστά-σεις, ερευνητικές εργασίες, διατριβές, slides αλλά και ολόκληρα βιβλία. Το MathType αποτελεί την πλήρη έκδοση του Equation Editor που συ-μπεριλαμβάνεται στα Microsoft Word, Corel WordPerfect και πολλές άλλες δημοφιλείς εφαρμογές, παρέχοντας μια απρόσκοπτη αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Equation Editor.

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί τον επίσημο οδηγό χρήσης του προγράμματος και η μετάφραση έγινε με την άδεια και υπό τον έλεγχο της κατασκευάστριας εταιρείας του προγράμματος, της Design Science.

Ένα βιβλίο απαραίτητο σε όλους τους χρήστες του προγράμματος.