ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

MapViewer™  8

Αποτελεσματική Λύση για την Οπτική Παρουσίαση Χωρικών Δεδομένων

BivariateSymbolMap

Το MapViewer είναι ένα προσιτό εργαλείο χαρτογράφησης και χωρικής ανάλυσης που επιτρέπει την εύκολη παραγωγή θεματικών χαρτών ποιότητας δημοσίευσης. Εμφανίστε επακριβώς την κατανομή των δεδομένων σας με τις πιο ευρηματικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα σας είναι μοναδικά και θα πρέπει να έχετε το καλύτερο λογισμικό χαρτογράφησης για τη δουλειά σας!

Καμμία ομάδα δεδομένων δεν είναι πολύ περίπλοκη για να δημιουργήσετε ένα εντυπωσιακό διάγραμμα. Το MapViewer σας βοηθά να ανακαλύψετε τις τάσεις και τα μοτίβα στα δεδομένα σας που θα σας βοηθήσουν να πάρετε τη σωστή απόφαση κάθε φορά!

Το MapViewer πρωτοπαρουσιάστηκε το 1990 και αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά και εύκολα στη χρήση πακέτα λογισμικού δημιουργίας θεματικών χαρτών. Σχεδιασμένο κυρίως για επιστήμονες, μηχανικούς, επαγγελματίες και τον ακαδημαϊκό χώρο, το MapViewer προσφέρει δεκαέξι μοναδικούς και πλήρως παραμετροποιήσιμους τύπους χαρτών. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να επικαλύψουν χάρτες σε πολλαπλά στρώματα και να προσθέσουν σταυρονήματα, κλίμακες, υπομνήματα και γραμμές τίτλων έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια επαγγελματική και οπτικά εντυπωσιακή παρουσίαση.

Tο πλέον δημοφιλές νέο χαρακτηριστικό του MapViewer 8 είναι το πλήρως επανασχεδιασμένο περιβάλλον εργασίας του χρήστη. Έχει εγκαταληφθεί ο σχεδιασμός με το κλασσικό μενού προς χάριν της πιό φιλικής στον χρήστη γραμμής τύπου ribbon, η οποία φέρνει στο φως τα νέα χαρακτηριστικά καθώς και μερικά λιγότερα γνωστά χαρακτηριστικά που ήδη υπήρχαν σε προγενέστερες εκδόσεις. Επιπρόσθετα ο Διαχειριστής Αντικειμένων (Object Manager) έχει υιοθετήσει ένα στυλ περισσότερο συγγενές με αυτό του Surfer, αμέτρητα παράθυρα διαλόγου έχουν μετακινηθεί στον πάντοτε παρόντα Διαχειριστή Ιδιοτήτων (Property Manager), και μερικοί από τους μικρότερους διαχειριστές έχουν συνδυασθεί ή αφαιρεθεί ώστε να υπάρχει μια βελτιστοποίηση της ροής εργασίας.

Ένα άλλο συναρπαστικό νέο χαρακτηριστικό είναι η προσθήκη ενός εντελώς νέου τύπου χάρτη και τρεις νέες επιλογές για τους υφιστάμενους τύπους χάρτη. Ο νέος Χάρτης Πολλαπλών-Γραφημάτων (Multi-Graph Map) επιτρέπει στον χρήστη να σχεδιάσει πλήρως παραμετροποιήσιμα, μοναδικά γραμμικά διαγράμματα, διαγράμματα διασποράς σε κάθε σύνορο ενός χάρτη. Έχει προστεθεί η επιλογή Συνέχειας (Contiguous) στα Xαρτογράμματα για να παρουσιάσει ένα νέο και συναρπαστικό τρόπο εμφάνισης χαρτών θεματικών δεδομένων. Οι χάρτες Συμβόλων μπορούν πλέον να είναι χρωματισμένοι σύμφωνα με μια δεύτερη μεταβλητή, επιτρέποντας στις διπλάσιες πληροφορίες να εμφανίζονται σε ένα δυναμικό χάρτη. Σημεία σε ένα Χάρτη με Πινέζες (Pin Map) μπορούν τώρα να λάβουν αναλογικά μεγέθη, έτσι ώστε ο χρήστης επιλέγει μια στήλη δεδομένων και το ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος του συμβόλου και το MapViewer κάνει τα υπόλοιπα για να δημιουργήσετε ένα εντυπωσιακό, ενημερωτικό χάρτη.

Ορισμένα πρόσθετα, χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν πολύ κατά το παρελθόν είναι: η προσθήκη λήψης online χαρτών από Surfer και Didger που επιτρέπουν στο χρήστη να κατεβάσει χάρτες υποβάθρου raster από τους online WMS servers, η ικανότητά του να εκτελεί ερωτήματα σε πολλαπλά στρώματα, καθώς και η δυνατότητα να δημιουργήσετε ταξικούς Χάρτες Διαγράμμισης (Hatch) και Χάρτες Ορίων Επικράτειας (Territory Maps) από τις στήλες των δεδομένων κειμένου.


Features

MapViewer is an affordable and mapping and spatial analysis tool that allows you to easily produce publication-quality thematic maps. No data set is too complex to make an eye-catching plot. MapViewer helps you discover data trends and patterns in your data to help you make the right decision every time!

Create one of more than 16 unique and fully-customizable map types. Color your boundaries based on a data variable with the hatch map and territory map types. Create unique bar charts, pie charts, or line/scatter plots in each boundary with the bar map, pie map, and multi-graph map types. Grid your data and create gradient maps, contour maps, and vector maps from the grid. Re-size your map areas based on a data value with the three cartogram map types (contiguous, non-contiguous, and dorling) and the prism map type. Use the density map, symbol map, flow map, and line graph map types to display points, line graphs, or arrows on your map based on your data value. Add base maps and pin maps to your plot to display boundaries and point locations on your thematic maps.

Who should use MapViewer?

Small businesses, large corporations, independent consultants, scientists, GIS analysts, educators, statisticians, government agencies...


MAPVIEWER 8  Brochure

 Αγoρά ΤΩΡΑ! BUY Now! 

What's New in MapViewer 8?

We have compiled a list of some of the top new features in MapViewer 8. This list is only a small sampling of the new features added to MapViewer 8.New and Improved User-Interface

Find commands more easily than ever with the new ribbon bar user-interface. Commonly-used commands have larger icons to make them easier to find, and commands are grouped in more intuitive ways. Additionally, find customization tools more easily than ever in the newly-redesigned managers.

"I would like to congratulate you and your team on the new version of MapViewer. It looks great." – Kazimierz J Zaniewski, Ph.D., Professor of Geography, Geography and Urban Planning, University of Wisconsin Oshkosh

1-UI
Quickly create and customize your map with the intuitive new ribbon bar interface and the redesigned managers.

Create Multi-Graph Maps

Multi-graph maps are a new thematic map type that display a unique line graph in or on each map boundary. Multi-graph maps make it easy to compare continuous information (like population over time) for multiple areas at once.

"It was easy to use this Multi-Graph Map. This will be very handy for mapping with oil and gas production data." – Mike Brickey, Retired Geologist

2-MultiGraphMap3
Overlay multi-graph maps to compare different variables for your boundaries. All aspects of the graphs are fully customizable so you can create a map that will wow any audience!


Create Bivariate Symbol Maps

Symbol Maps have been an effective means of communicating data in previous versions of MapViewer, but they are even more powerful in MapViewer 8. Now you can color your symbols by a different variable than the variable with which you sized the symbols. This new feature doubles the amount of information your map conveys!

“My first effort at a bivariate symbol map produced a good map quickly and easily.” – David Hillier, Retired Plant Ecologist

3-BivariateSymbolMap
Use the new bivariate option for the symbol map to create visually dynamic maps that display both of your variables in an easy-to-understand way. This map, from beta tester Thierry Hatt, displays house surface area as symbol size and percentage of house surface area divided by property surface area as symbol color for Strasbourg, Alsace, France (1765 land survey information).Create Contiguous Cartogram Maps

Contiguous cartograms are maps that vary the area of a map boundary based on a variable, and maintain the connectivity of adjacent boundaries at the expense of shape. Use this intriguing new cartogram map feature to display your data in an obvious and interesting way.

“I LOVE the contiguous cartogram…very elegant.” – Bob McConnaughey, Ph.D., Epidemiology Support and Analysis, Research Triangle Park, NC, USA

4-ContiguousCartogramMap
Contiguous cartograms can be used to effectively display your data while maintaining the connectivity of adjacent boundaries.Create Proportional Pin Maps

Exercise full control over your pin map display by using the proportional symbol size pin map method. This allows you to set a minimum and maximum symbol size, then have the symbol sizes vary within that range based on the values in your data column.

“I mainly use Pin maps for our organization…In the new version I see a benefit to be able to use multiple data sources. This is a great feature.” – MapViewer 8 Beta Tester

5-ProportionalPinMap
Impress your audience by creating a professional-looking pin map with the new proportional symbol size pin map method.Download Online Maps

More information is now at your fingertips. Download image layers from hundreds of free online Web Mapping Services (WMS) through MapViewer’s new, integrated WMS browser. Connect to online data sources, pick the layers of interest you want to download, and MapViewer seamlessly downloads the images into your projects.

“The new interface looks great and I am very happy to see the WMS support.” – Tobias Spears, Consultant, Spears Agile Solutions, Inc.

6-DownloadOnlineMaps
MapViewer’s new WMS browser efficiently locates and downloads high resolution images to use as base maps.Query Across Multiple Layers

No longer are you limited to querying only objects in the same layer. Now select points from one layer that are within boundaries on another layer, apply properties to polygons on separate layers that share a given criteria, etc. MapViewer will show you patterns in your data you never knew existed!

7-Query2
Use the powerful Query across multiple layers to perform repetitive tasks (like selecting points with given criteria) in an instant!Use Text Columns for Territory Map Territories or Hatch Map Classes

It’s finally here! Create the same visually-dynamic hatch maps and territory maps you always have, but use text variables rather than assigning these to data values. Eliminate tedious data reformatting forever!

“I didn't use text classes in my work but I must say it's very efficient. … I must confess it seems very powerful and much more useful than I thought. Congratulations.” – Thierry Hatt, associated researcher EA3400 team, historical GIS cartographer, Université de Strasbourg, France

8-TextClasses
Never reformat your data again! With the ability to create hatch maps or territory maps from text classes, you no longer have to assign numbers to your text classes just to map them.Increased Customization of Data Labels

Customize your map presentation by adding data labels from any data column, changing the font/format of labels, moving all labels in as set or individual labels, and adding leader lines. Your maps will look exactly how you want with minimal effort!

"Using the new approach to dealing with data labelling was straightforward and intuitive. The flexibility and range of facilities provided are very good." – John Cooper, retired Professor and Property Systems consultant

9-DataLabels
Customize each of your label sets by moving/formatting them as a unit, or customize each individual label’s location and formatting. MapViewer 8 makes it quick and easy to create a unique and informative graphic.Support for Unlimited Number of Attributes

Import an unlimited number of attributes with your boundaries for use as data labels to present a myriad of information about your map.

10-Attributes2
Select any or all of your boundary files attributes in the Import Options dialog to present a complete picture with your map.Embed Data in MapViewer Project (GSM) Files

Have trouble remembering where your data files went? Forget to send the data files with the GSM file when you’re sharing your project with a coworker or technical support? Never again. The redesigned GSM file allows you to embed data so one file is all you need!

“A great idea to embed data files within the GSM file; excellent!” – Alberto Vargas, San Jose, Costa Rica

11-EmbedData
Check the box in the File | Options dialog to Embed worksheet in [.GSM] file and say goodbye to having to keep the data file and the GSM file together so your project can be opened.Improved Coordinate System Dialog

Benefit from a flexible new coordinate system dialog that lays out the systems in a more intuitive fashion. Additionally, new functionality has been added to search for coordinate systems to make it easier than ever to find your desired system. Surfer users will find this dialog familiar and will delight in the improvement, since this dialog and Surfer’s are one and the same.

12-CoordSysDialog
Choose from a number of pre-existing coordinate systems or create your own using MapViewer’s projections and datums to easily georeferenced your plot.Font/Format Support for Legend Entries

Add a custom legend to your plot to give all of the information that your audience needs to get out the valuable information you put into your maps. Use the new Font Properties and Label Format sections to add prefixes and suffixes to your legend entries, modify the font size and color, and so much more!

13-LegendText
Customize your legend by manipulating the font and format properties in the Layer tab of the Property Manager.New Import/Export Formats

Take advantage of the newly available or enhanced import and export formats!

Import formats:Export formats:
 • Google Earth KML/KMZ
 • Excel XLSX
 • JPEG2000 (JP2)
 • SEG-P1 (as data or base map)
 • Excel XLSM
 • Access 2007
 • MrSID
 • GPX
 • LASer LiDAR data
 • PDF as raster
  • Increase DPI
 • TerraGo GeoPDF
 • Zipped SHP
 • AutoCAD DXF (as data
 • ECW
 • TIF
  • Tiled -import all tiles at once
  • Support YCbCr Color Format
 • 56-bpp Landsat based GeoTIFF
 • Newer (450/4.5 and 600/6.0) MIF
 • Import bitmap at original DPI
 • Google Earth KML/KMZ
  • Option to export text as 'label' placemarks instead of icons or areas/curves
 • Excel XLSX
 • JPEG2000 (JP2)
 • SEG-P1
 • SVG
 • GeoPDF
 • Transparent TIF/PNG/GIF/PDF
 • Vector PDF with layers
 • HTM
 • PDF
  • Support compression
  • Page size option
  • Vector - support partial transparency for image fill patterns
 • Support compression, page size option
 • BLN - Add Blanking Flag Options to the BLN Export Options Dialog
 • GSI - save symbol properties, fill patterns, and coordinate system info internally
 • Improved export of stock fill patternsNew Coordinate Systems, Datums, and Projections

New Coordinate Systems:New Datums:
 • Bursa-Wolf (7-parameter) Transformation Version of the CH1903 Coordinate System
 • WGS84 Web Mercator (900913) and WGS84 Web Mercator (EPSG 3857)
 • Europe UTM zone 29N using European 1950 - Port./Spain datum
 • British National Grid & Ordnance Survey (OSGB36)
 • More Australian grid coordinate systems
 • New Zealand Transverse Mercator 2000
 • Australian GDA94 with GDA94 datum
 • Michigan GeoRef (1point+azimuth)
 • France: RGF93 / CC (zones 42-50)
 • ITM: Irish Transverse Mercator
 • Hungarian National Grid EOV
 • Taiwan TWD67 and TWD97
 • Portuguese National Grid
 • WGS84 Web Mercator
 • Kentucky Single Zone
 • Swiss LV95 and LV03
 • South African Grid
 • Irish National Grid
 • Japan Plane Rect.
 • Russia Pulkovo
 • Sweref99
 • Posgar94
 • SVY21
 • ISG
 • Japanese Geodetic Datum 2000
 • D_Hartebeesthoek_1994
 • Potsdam 1983 (PD83)
 • NGO 1948
 • NWS-84
 • ITRF94
New Projections:
 • New Zealand Map Grid
 • Mount Eden Circuit 2000
 • Support Ordnance Survey
 • Hotine Oblique Mercator 2-Point
 • SCOPQ (MTM)
 • Gauss-BoagaAdditional New Features

In addition to the mind-blowing features listed above, here are a few more long-awaited and highly sought-after new features:

 • 64-Bit Installation Option

  "I have created my very first 1.28 Gbyte Mapviewer8 file. I certainly could never have done that in Mapviewer7!" – Jim Lance, Independent Geophysicist

 • Full Transparency Control of All Map Objects Including Images
 • Full Unicode Support
 • New Text Editor Dialog
 • And many more!
14-TEDialog
Exercise more control over your text than ever in the new Text Editor, and display text in any language with Unicode support.