ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Φέρνοντας την ισχύ του Maple στις εφαρμογές αλλά ΚΑΙ στις ιστοσελίδες σας!

Η συλλογή μαθηματικών υπηρεσιών του MapleNet φέρνει την ισχύ του Maple στις εφαρμογές και στις ιστοσελίδες σας. Με το MapleNet, μπορείτε να προσθέσετε μαθηματικούς υπολογισμούς και οπτικοποιήσεις δεδομένων στις διαδικτυακές αλλά και στις επιτραπέζεις εφαρμογές σας, να μοιρασθείτε λύσεις σε ιστοσελίδες μέσω διαδραστικών εγγράφων Maple καθώς και να αναπτύξετε διαδικτυακό περιεχόμενο εξαιρετικής τεχνικής και επιστημονικής αξίας.

  • Το ΜapleNet παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες μέσα από ένα πρότυπο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (API), καθιστόντας διαθέσιμη την υπολογιστική ισχύ του Maple ανεξάρτητα από την γλώσσα ή την υποδομή που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε τις ιστοσελίδες σας, τον ιστοχώρο σας, τις επιτραπέζιες εφαρμογές και τις εφαρμογές για κινητά.
  • Με το MapleNet, μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε τα Maple έγγραφά σας, τους υπολογιστές τσέπης καθώς και τεχνικές εφαρμογές. Οι συνάδελφοι αλλά και οι φοιτητές/μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενό σας, να εκτελέσουν πράξεις και υπολογισμούς και να δουν παραστατικά τα αποτελέσματα, όλα αυτά μέσα από ένα τυπικό πρόγραμμα περιήγησης (web browser). Το Maple παρέχει το πλέον ευρηματικό περιβάλλον εργασίας που υπάρχει για την δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών που βασίζονται σε μαθηματικούς υπολογισμούς. Εσείς απλά σύρετε πλήκτρα, συρόμενους δείκτες (sliders), περιοχές εισαγωγής μαθηματικών, περιοχές διαγραμμάτων και άλλα στοιχεία στο Maple έγγραφό σας για να δημιουργήσετε το περιβάλλον εργασίας και στη συνέχεια προσθέτετε διάφορες λειτουργίες πίσω από τα διαδραστικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιώντας την υψηλού επιπέδου, μαθηματικά εξελιγμένη γλώσσα προγραμματισμού του Maple. Άπαξ και τελειώσετε, το μόνο που κάνετε είναι αν σώσετε το έγγραφο του Maple στον server που βρίσκεται το MapleNet και αυτό καθίσταται άμεσα διαθέσιμο online.
  • Το ΜapleNet παρέχει τα εργαλεία που χρειάζεσθε για να εξοπλίσετε τις ιστοσελίδες σας με πραγματικές μαθηματικές δυνατότητες και ισχύ. Το MapleNet υποστηρίζει διαδικτυακό περιεχόμενο γραμμένο ως Java Server Pages (JSP), μικροεφαρμογές (applets) Java, και εφαρμογές Maplet. Με το MapleNet, μπορείτε να σχεδιάσετε προσαρμοσμένες διαδικτυακές εφαρμογές που εκτελούν ζωντανά υπολογισμούς κατά την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη και εμφανίζουν τα αποτελέσματα σε τυπική μαθηματική σημειογραφία και δυναμικά, διαδραστικά διαγράμματα και animations.
New Release. Learn More.

Απαιτήσεις Συστήματος
Διαθέσιμα Αρχεία για Μεταφόρτωση 
MapleNet Publisher's Guide

Tο Möbius Project υποστηρίζεται από το  MapleNet!

 Μάθετε Περισσότερα