ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Τί είναι το Maple: Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Tο αποτέλεσμα άνω των 30 ετών έρευνας και ανάπτυξης αιχμής, το Maple σας βοηθά στην ανάλυση, διερεύνηση, οπτικοποίηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Με πάνω από 5000 συναρτήσεις, το Maple προσφέρει το εύρος, το βάθος και τις επιδόσεις για την διαχείριση οποιονδήποτε τύπο μαθηματικών. Το ευρηματικό περιβάλλον εργασίας του Maple υποστηρίζει πολλαπλά στυλ αλληλεπίδρασης, από τα εργαλεία Μαθηματικών με το πάτημα ενός Πλήκτρου (Clickable Math™) νέχρι μια προηγμένη γλώσσα προγραμματισμού. Με την χρήση του περιβάλλοντος έξυπνου εγγράφου που παρέχει το Maple, μπορείτε να καταγράψετε αυτόματα όλες τις τεχνικές σας γνώσεις σε μια ηλεκτρονική μορφή που συνδυάζει υπολογισμούς, επεξηγηματικό κείμενο και μαθηματικά, γραφικά, εικόνες, ήχο, καθώς και διαγράμματα.

Προσφάτως προστεθέντα χαρακτηριστικά & βελτιώσεις:

Mαθηματικά

Symbolic and Numeric Math
Comprehensive Mathematics
Equation Solving
Differential Equations
Linear Algebra
Optimization
Differential Calculus
Units and Dimensions
Group Theory
Tolerances
 
Statistics and Process Control

Περιβάλλον Έξυπνου Εγγράφου

Math Equation Editor
Visualization
Plot Annotations and Customizations
Context-Sensitive Menus
Smart Popups and Drag-to-Solve™
Interactive Assistants
Task Templates
Embedded Components: Buttons, Sliders, Dials, and More
Variable Manager
MapleCloud Document Exchange
Live Data Plots
Slideshows
Handwritten Symbol Recognition
Exploration Assistant

Πεδία Εφαρμογών

Financial Modeling
Statistics and Process Control
Physics
Control Design
Signal Processing

Aνάπτυξη Εφαρμογών

Code Editor
Embedded Components: Buttons, Sliders, Dials, and More
Exploration Assistant
Snippets Palettes
Code Generation
Maple Player
Programming

Υπολογισμοί Υψηλών Επιδόσεων

Automatic Parallelism
Multi-process Programming on a Local Grid
Multithreaded Programming
Grid Computing (Parallel Distributed Computing)
CUDA Support

Συνδεσιμότητα

Overview of Connectivity Features
MATLAB® Connectivity
CAD Connectivity
Internet Connectivity
Database Connectivity
Quandl Data Sets

Eκπαίδευση

Tutors
Math Apps
Maple Portal for Students
Task Templates
Smart Popups and Drag-to-Solve™
Context-Sensitive Menus
The Möbius Project
Student Packages
Statistics Education
Η προσφορά λήγει στις 31 Μαρτίου  2015