ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Το Maple είναι το αποτέλεσμα πάνω από 25 ετών αφιερωμένων στην έρευνα και την ανάπτυξη. Κανένα άλλο προϊόν στην αγορά δεν μπορεί να προσφέρει την ίδια υπολογιστική ισχύ, μαθηματικό εύρος και βάθος, γλώσσα προγραμματισμού που να γνωρίζει και να καταλαβαίνει μαθηματικά, εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών και επιλογές συνδεσιμότητας, όλα ενσωματωμένα σε ένα εξαιρετικά διορατικό και έξυπνο περιβάλλον τεχνικού εγγράφου.

Μάθετε περισσότερα αναφορικά με το πώς συγκρίνεται το Maple με άλλες τεχνολογίες.

Ποιά πεδία εφαρμογών σας ενδιαφέρουν;
Το Maple αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για πολλές διαφορετικές χρήσεις. Δείτε πώς συγκρίνεται το Maple στα ακόλουθα πεδία ενδιαφέροντος:
Αλγεβρικοί (Συμβολικοί) Υπολογισμοί
Maple 11 For High Schools and Two Year CollegesΑριθμητικοί Υπολογισμοί
Διαδραστικές Διερευνήσεις
Μαθηματικά στην Εκπαίδευση
Οπτικοποίηση
Tεχνική Τεκμηρίωση και Έγγραφα
Γρήγοροι Υπολογισμοί
Προγραμματισμός Μαθηματικών
Συνδυασμός Πολλαπλών Εργαλείων σε μια Εργασία
Maple 11 For High Schools and Two Year CollegesΥπολογιστές Γραφικών Παραστάσεων