ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


LINDO API 8.0 - Powerful Library of Optimization Solvers and Mathematical Programming Tools

An Overview of the LINDO API:

With the LINDO API, you can easily create your own optimization applications. It allows you to plug the power of the LINDO solvers right into customized applications and mathematical programs that you have written. The recently released LINDO API 8.0 includes a number of significant enhancements and new features. Click here for more information on these new features.

 

Distribution of applications that call the LINDO API solvers requires separate licensing


Lindo API for custom optimization applications

 

Download a Trial VersionYou can download a free trial version of the LINDO API for Windows and Linux platforms from our website. They will allow you to build and solve some models and look over the documentation. The trial versions have all of the functions and features of our regular versions, but the problem capacity has been limited. All LINDO products come with a 60 day no questions asked, money-back guarantee. The LINDO API is available to purchase for all Windows, Linux and most popular Unix platforms. You can also download a Windows or Linux trial version.


Key Benefits of the LINDO API:

Fast, Easy Application Development

 - The LINDO API makes it easy for you to seamlessly integrate optimization into your own application. The developer interface has been designed for maximum ease-of-use and flexibility. It comes with clear, comprehensive documentation and examples to help you get running quickly.

Powerful Solvers

- LINDO API provides you with an arsenal of powerful solvers for StochasticLinearNonlinear (convex & nonconvex/Global),QuadraticQuadratically Constrained, Second Order Cone and Integer optimization. All solvers incorporate numerous enhancements for maximum speed and robustness.

Stochastic Programming Features

- LINDO Systems has begun shipping a new release of LINDO API that includes new features to allow users to incorporate uncertainty into their optimization models.

Comprehensive Set of Routines

- Whether your application is big or small, simple or complex, the LINDO API provides the flexibility and functionality that you'll need. It includes dozens of routines to formulate, solve, query, and modify your problems.

Convenient Interface to MATLAB

- The Windows 32 bit and 64 bit versions of LINDO API can be run as a MATLAB callable function. Using MATLAB 's modeling and programming environment, you can build and solve models and create custom algorithms based upon the LINDO API's routines and solvers.

Extensive Documentation and Help

- LINDO API provides all of the tools you will need to get up and running quickly. You get the LINDO API User Manual (in printed form and available online in pdf format) that includes detailed function definitions for all routines. Also included in the manual is a discussion to assist you in writing your own applications.applications.

Analyze Infeasible and Unbounded Models

- LINDO API includes tools that allow you to track down what has caused a model to be infeasible or unbounded. The tools isolate a portion of the original model as the source of the problem. This allows you to focus your attention on a relatively small subsection of the model to look for formulation or data entry errors. On infeasible linear, nonlinear, quadratic and integer models, the tools can find an irreducibly inconsistent set of constraints (IIS), and on unbounded models, the tools can find an irreducibly unbounded set of columns (IUS).

Create Web and Intranet Applications

- The LINDO API is thread safe to allow you to create web and network applications that handle multiple user sessions concurrently. Web and network applications require special licensing. Contact LINDO Systems for more information.

Model Size Flexibility

- Why pay for more capacity than you need? The LINDO API is available in a variety of different capacities. The capacities range from a few hundred variables to versions with unlimited capacity, so you can select the product that best suits your needs for a particular problem.


Διάφορες εκδόσεις του LINDO API, οι πρόσθετες επιλογές τους και οι δυνατότητές τους

- Το LINDO API προσφέρεται σε διάφορες εκδόσεις, αναλόγως με τις δυνατότητες και τις διαστάσεις επίλυσης του προβλεπόμενου μοντέλου, με πρόσθετες επιλογές (options) που προσαυξάνουν τις δυνατότητες επίλυσης. Ακολουθεί πίνακας με τις δυνατότητες από πλευράς μεταβλητών, περιορισμών και ακεραίων που θέτει ο κάθε συνδυασμός έκδοσης και προσθέτων επιλογών.ΒασικήΜη ΓραμμικάΚαθολικό
ΈκδοσηΓραμμικά Μοντέλα

ΠεριορισμοίΜεταβλητέςΑκέραιοιΜη Γραμμ. ΜεταβλητέςMultistart Μη Γραμμ. ΜεταβλητέςΜη Γραμμ. Μεταβλ. Καθολικού Επιλυτή
Super10002000200200
200
10
Hyper4000800080080080020
Industrial
160003200032003200320050
ExtendedΑπεριόριστοιΑπεριόριστεςΑπεριόριστοιΑπεριόριστες
Απεριόριστες
Απεριόριστες


Copyright © 2014 LINDO SYSTEMS. All Rights Reserved.