ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Οι κατωτέρω τιμές αναφέρονται σε άδεια 1 χρήστη. Για τιμές για παραπάνω από 1 χρήστη, ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, στα 27310-35643 και 210-7600955 ή στείλτε e-mail στο info@mpassociates.gr

Λόγω των capital controls η εταιρεία ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ σε εκτέλεση της παραγγελίας εφόσον απορριφθεί η αίτησή της για εξαγωγή συναλλάγματος!


ΠεριγραφήΤιμή για Επιχειρήσεις & Ιδιώτες (χωρίς ΦΠΑ)Τιμή για ΑΕΙ-ΤΕΙ (χωρίς ΦΠΑ)
ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Perpetual (απεριορίστου Χρόνου)

Stata/IC1305.00€835.00€
Stata/SE
1755.00€1115.00€
Stata/MP2
2525.00€1525.00€
Stata/MP4
3120.00€1845.00€
Stata/MP6
3390.00€1985.00€
Stata/MP8
3655.00€2115.00€

Annual - Ετήσια Άδεια


STATA/IC645.00€445.00€
STATA/SE885.00€625.00€
STATA/MP21265.00€795.00€
STATA/MP41580.00€955.00€

Maintenance (Συντήρηση)


Stata/IC415.00€345.00€
Stata/SE455.00€395.00€
Stata/MP2615.00€475.00€
Stata/MP4720.00€535.00€
Stata/MP6890.00€585.00€
Stata/MP8955.00€625.00€

Αναβαθμίσεις σε έκδοση 14 από έκδοση 13 και παλαιότερες


Stata/IC σε STATA/IC645.00€445.00€
Stata/IC σε STATA/SE
1120.00€725.00€
Stata/IC σε STATA/MP2
1895.00€1150.00€
Stata/IC σε STATA/MP4
2445.00€1460.00€
Stata/SE σε STATA/SE
750.00€565.00€
Stata/SE σε STATA/MP2
1510.00€990.00€
Stata/SE σε STATA/MP4
2095.00€1320.00€
Stata/MP2 σε STATA/MP2
980.00€680.00€
Stata/MP2 σε STATA/MP4
1575.00€1010.00€
Stata/MP4 σε STATA/MP4
1220.00€840.00€

Student Labs (υποχρεωτικά αρχική αγορά 10 χρηστών και οι υπόλοιποι σε 5άδες)


10-user Stata/IC Lab License
Δεν Διατίθεται
1395.00€
τιμή ανά χρήστη για τους πάνω από τον 10ο
Δεν Διατίθεται
200.00€
10-user Stata/SE Lab License
Δεν Διατίθεται
1985.00€
τιμή ανά χρήστη για τους πάνω από τον 10ο
Δεν Διατίθεται
260.00€
10-user Stata/MP2 Lab License
Δεν Διατίθεται
2350.00€
τιμή ανά χρήστη για τους πάνω από τον 10ο
Δεν Διατίθεται
290.00€


1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 20/6/2018 και με ισοτιμία €/$=1,1234±1% και  υπό συνθήκες capital controls Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. 

2) Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, χαρτόσημα, εισφορές, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο).

3) Οι Εμπορικές τιμές εφαρμόζονται επίσης και σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών.

Τελευταία ενημέρωση 20/6/2018