ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Όλες οι αναφερόμενες στους παρακάτω τιμοκαταλόγους τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και έξοδα αποστολής (που εξαρτώνται από το βάρος, τον τόπο και την αμεσότητα παράδοσης της αποστολής).ΠεριγραφήΤιμή για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες κλπ (χωρίς ΦΠΑ)Τιμή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) (χωρίς ΦΠΑ)
Statgraphics Centurion XVII 32-bit
1520.00€
750.00€
Statgraphics Centurion XVII 64-bit1700.00€900.00€Περιγραφή
Τιμή για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες κλπ
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) (χωρίς ΦΠΑ)
Scientific Workplace950.00€750.00€
Scientific Word730.00€590.00€
Scientific Notebook275.00€165.00€


ΠεριγραφήΤιμή για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες κλπ (χωρίς ΦΠΑ)Τιμή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) (χωρίς ΦΠΑ)
LogXact1095.00€690.00€
StatXact
1700.00€1250.00€


Περιγραφή
Τιμή για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες κλπ
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ)
(χωρίς ΦΠΑ)

StatTransfer330.00€240.00€

Οι ανωτέρω τιμές του StatTransfer αναφέρονται σε DOWNLOAD του προγράμματος. Η αγορά CD επιβαρύνεται με 250€+ΦΠΑ λόγω μεταφορικών, εξόδων τελωνείου κλπ επιβαρύνσεων.


ΠεριγραφήΤιμή για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες κλπ (χωρίς ΦΠΑ)Τιμή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) (χωρίς ΦΠΑ)
GOLDMineR 2.0745.00€470.00€
Latent Gold 5.0 Advanced
1480.00€830.00€
Latent Gold 5.0 Advanced+LG Choice+LG Syntax+SI-CHAID 4.0
3790.00€
2470.00€
Latent Gold 5.0 Advanced+LG Choice+LG Syntax+SI-CHAID 4.0+GOLDMineR 2.0
5270.00€
3330.00€
Latent Gold 5.0 Advanced+SI-CHAID 4.0
2530.00€
1320.00€
Latent Gold 5.0 Basic
1160.00€
N/A
Latent Gold 5.0 Basic+SI-CHAID
1690.00€
N/A
LG Choice Advanced
1580.00€
830.00€
LG Choice Basic
1270.00€
N/A
LG Syntax
740.00€
350.00€
SI-CHAID 4.0
1050.00€
830.00€


Περιγραφή
Τιμή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) (χωρίς ΦΠΑ)
Τιμή για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες κλπ
(χωρίς ΦΠΑ)


Τιμή για Φοιτητές
(χωρίς ΦΠΑ)

Νέες Αγορές


WinRATS Pro460.00€610.00€
250.00€
WinRATS Standard
310.00€470.00€
165.00€
MacRATS Pro
460.00€
610.00€
250.00€
MacRATS Standard310.00€
470.00€
165.00€
CATS140.00€
175.00€
100.00€
Αναβαθμίσεις (Upgrades)


RATS Pro 9 από RATS Pro <=8.3160.00€
160.00€
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
RATS Pro 9 από RATS Standard <=8.3
310.00€
310.00€
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
RATS Standard 9 από RATS Standard <=8.3
160.00€
160.00€
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
CATS110.00€
110.00€
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
OΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ αφενός λόγω διαφορών ισοτιμίας, αφετέρου από πιθανές αλλαγές στους τιμοκαταλόγους των παραγωγών εταιρείων. ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ για ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ τιμών.

Οι τιμές των καταλόγων ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΥ και ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, που επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή (εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολείο ή ιδιώτη).

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 20 Νοεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).


Τελευταία ενημέρωση στις  16/2/2014.