ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Όλες οι κατωτέρω άδειες παραδίδονται σε μορφή DOWNLOAD.


Pricing As of - Τιμοκατάλογος (χωρίς ΦΠΑ) όπως ισχύει από 
20/3/2015 

Visit our store to purchase online: 
 

 Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας Κατάστημα για άμεση αγορά!  

* Οι Εκπαιδευτικές τιμές προορίζονται για ιδιώτες καθηγητές Β'βάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων καθώς και Φροντιστές), μαθητές και φοιτητές, αλλά ΟΧΙ για αγορές από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Κολλέγια, Λύκεια και Γυμνάσια (Ιδιωτικά ή Δημόσια) που είναι απαραίτητο να αγοράσουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 (ΠΕΝΤΕ) άδειες για να τύχουν των ειδικών ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ εκπαιδευτικών τιμών. Είναι απαραίτητη η απόδειξη της ανωτέρω ιδιότητας του αγοραστή καθηγητή.

MathTypeUnit Price
Τιμή Μονάδος (σε ευρώ) χωρίς ΦΠΑ
Academic*
Εκπαιδευτική Τιμή*
MathType for Windows or Macintosh94.00€55.35€
Upgrade from any prior version of MathType to the latest
Αναβάθμιση από οποιαδήποτε έκδοση του MathType στην τελευταία
  52.75€49.75€
Upgrade to another platform, example: Macintosh to Windows or vice versa (One registration number per upgrade)
Αναβάθμιση σε άλλο λειτουργικό, παράδειγμα: Macintosh σε Windows ή αντίστροφα (Μόνο ένας αριθμός εγγραφής ανά αναβάθμιση)
  52.75€49.75€
Volume Pricing
Ποσοτικές Εκπτώσεις
>=5 units/τεμάχια84.76€/τεμ48.30€
Licenses
Άδειες Χρήσης
School/Γυμνασίων-ΛυκείωνCALL / ΤηλεφωνήστεCALL / Τηλεφωνήστε
College Department License - Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ  CALL / ΤηλεφωνήστεCALL / Τηλεφωνήστε
College Campus License - Ολοκλήρων ΑΕΙ/ΤΕΙCALL / ΤηλεφωνήστεCALL / Τηλεφωνήστε
Corporate and Government License - Άδειες Δημοσίου και ΕπιχειρήσεωνCALL / ΤηλεφωνήστεCALL / Τηλεφωνήστε

1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 20/3/2015 και με ισοτιμία €/$=1,053±2% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. 

2) Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο).

3) Οι Εμπορικές τιμές εφαρμόζονται επίσης και σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).

Copyright © 1996-2015  Για την Ελληνική Γλώσσα MP & Associates Ltd. Ολα τα δικαιώματα κατoχυρωμένα.