ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


   Maple


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟI - PRICE LISTS
Ισχύουν από 20/6/2018 - Valid since Jume 20th, 2018

Οι τιμές των τιμοκαταλόγων αναφέρονται σε Ευρώ και ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ
Price lists are referred to EUROS and DO NOT INCLUDE VAT

Ανάλογα με την ιδιότητά σας, αναφερθείτε στο αντίστοιχο τμήμα του τιμοκαταλόγου των Maple & MapleSim για 



Τιμoκατάλογος ΑΕΙ & ΤΕΙ - Academic Pricing

   Maple
Νέα Άδεια

Αναβάθμιση από Maple2017

Αναβάθμιση από Maple2015 & 2016
1 χρήστης εκτός δικτύου (BOX)1295€705€955€
1 χρήστης εκτός δικτύου (DOWNLOAD)
1245€
625€
875€
2-4 χρήστες (non concurrent)895€/χρήστη445€/χρήστη
625€/χρήστη
5-100 χρήστες (non concurrent)
3650€+130€ * ν (πλήθος χρηστών)55% κόστους νέας αδείας75% κόστους νέας αδείας
100+ χρήστες (non concurrent)
CALLCALLCALL
'Αδειες Concurrent όσο οι αντίστοιχες non-concurrent προσαυξημένες κατά 50% (δείτε ανωτέρω)

Εργαλειοθήκες και Πρόσθετα (Add-ons) Maple


Global Optimization Toolbox(1)995€


Block Importer(1)495€

Grid Computing Toolbox
Personal Edition(1),(2)
130€

Grid Computing Toolbox 
Cluster Edition(1),(3)
625€

MapleIDE100€


 (1)


Νέα Άδεια


Αναβάθμιση από MapleSim 2017


Αναβάθμιση από MapleSim 2015 & 2016
1 χρήστης εκτός δικτύου (BOX) (1)
1295€
705€
955€
1 χρήστης εκτός δικτύου (DOWNLOAD) (1)1245€625€875€
2-4 χρήστες (non concurrent) (1)895€/χρήστη445€/χρήστη
625€/χρήστη
5-100 χρήστες (non concurrent) (1)
3650€+130€ * ν (πλήθος χρηστών)55% κόστους νέας αδείας75% κόστους νέας αδείας
100+ χρήστες (non concurrent) (1)
CALLCALLCALL
'Αδειες Concurrent (1) όσο οι αντίστοιχες non-concurrent προσαυξημένες κατά 50% (δείτε ανωτέρω)

Εργαλειοθήκες και Πρόσθετα (Add-ons) MapleSim 


MapleSim Driveline Component Library(1),(4)1250€


MapleSim™ Connector for LabVIEW™ and NI VeriStand™ Software (1),(4)495€

MapleSim™ Connector (1),(4)495
MapleSim™ Connector for dSPACE® Systems (1),(4)
400€

MapleSim Tire Component Library (1),(4)
1245€


MapleSim Connector for B&R Automation Studio (1),(4)
495€


MapleSim Connector for VI-CarRealTime (1),(4)
495€


MapleSim Connector for FMI (1),(4)
495€


MapleSim Hydraulics Library® from Modelon (1),(4)
1250€


MapleSim Connector for JMAG®-RT (1),(4)
1995€


Control Design Toolbox (1),(4)
495€





Τιμoκατάλογος Επιχειρήσεων - Commercial Pricing

   Maple
Νέα Άδεια

Αναβάθμιση από Maple2017

Αναβάθμιση από Maple2015 & 2016
1 χρήστης εκτός δικτύου (BOX)2375€1275€1475€
1 χρήστης εκτός δικτύου (DOWNLOAD)
2275€1175€
1375€
>=2 χρήστες (non concurrent)CALLCALL
CALL
'Αδειες Concurrent όσο οι αντίστοιχες non-concurrent προσαυξημένες κατά 50% (δείτε ανωτέρω)

Εργαλειοθήκες και Πρόσθετα (Add-ons) Maple


Global Optimization Toolbox(1)2995€


Block Importer(1)1195€

Grid Computing Toolbox
Personal Edition(1),(2)
240€

Grid Computing Toolbox 
Cluster Edition(1),(3)
1195€

MapleIDE199€


 (1)


Νέα Άδεια


Αναβάθμιση από MapleSim 2017


Αναβάθμιση από MapleSim 2015 & 2016
1 χρήστης εκτός δικτύου (1)5600€2965€3915€
>=2 χρήστες (non concurrent) (1)CALLCALL
CALL
3 User Bundle: Maple and MapleSim
17995€
'Αδειες Concurrent (1) όσο οι αντίστοιχες non-concurrent προσαυξημένες κατά 50% (δείτε ανωτέρω)

Εργαλειοθήκες και Πρόσθετα (Add-ons) MapleSim 


MapleSim Driveline Component Library(1),(4)5600€


MapleSim™ Connector for LabVIEW™ and NI VeriStand™ Software (1),(4)3995€

MapleSim™ Connector (1),(4)3995€
MapleSim™ Connector for dSPACE® Systems (1),(4)
3995€

MapleSim Tire Component Library (1),(4)
5600€


MapleSim Connector for B&R Automation Studio (1),(4)
3995€


MapleSim Connector for VI-CarRealTime (1),(4)
3995€


MapleSim Connector for FMI (1),(4)
3995€


MapleSim Hydraulics Library® from Modelon (1),(4)
5600€


MapleSim Connector for JMAG®-RT (1),(4)
9705€


MapleSim Battery Library (1),(4)
5600€


Control Design Toolbox (1),(4)
1195€




Τιμoκατάλογος Δημοσίων Υπηρεσιών-Οργανισμών-ΟΤΑ κλπ - Governmental Pricing

   Maple
Νέα Άδεια

Αναβάθμιση από Maple2017

Αναβάθμιση από Maple2015 & Maple2016
1 χρήστης εκτός δικτύου (BOX)2255€1215€1405€
1 χρήστης εκτός δικτύου (DOWNLOAD)
2155€
1115€
1305€
>=2 χρήστες (non concurrent)CALLCALL
CALL

Εργαλειοθήκες και Πρόσθετα (Add-ons) Maple 


Global Optimization Toolbox(1)2845€


Block Importer(1)1135€

Grid Computing Toolbox 
Personal Edition(1),(2)
225€

Grid Computing Toolbox 
Cluster Edition(1),(3)
1135€

MapleIDE190€


 (1)


Νέα Άδεια


Αναβάθμιση από MapleSim 2017


Αναβάθμιση από MapleSim 2015 & 2016
1 χρήστης εκτός δικτύου (1)5350€2830€3850€
>=2 χρήστες (non concurrent) (1)CALLCALL
CALL
BUNDLE 3 χρηστών Maple & MapleSim μαζί
17150€
'Αδειες Concurrent (1) όσο οι αντίστοιχες non-concurrent προσαυξημένες κατά 50% (δείτε ανωτέρω)

Εργαλειοθήκες και Πρόσθετα (Add-ons) MapleSim 


MapleSim Driveline Component Library(1),(4)5320€


MapleSim™ Connector for LabVIEW™ and NI VeriStand™ Software (1),(4)3795€

MapleSim™ Connector (1),(4)3795€
Control Design Toolbox (1),(4)
1150€


MapleSim Tire Component Library (1),(4)
5320€


MapleSim Pneumatics Library® from Modelon (1),(4)5320€


MapleSim Connector for FMI (1),(4)
3795€


MapleSim Hydraulics Library® from Modelon (1),(4)
5320€


MapleSim Connector for JMAG®-RT (1),(4)
9250€


MapleSim Battery Library (1),(4)
5320€



MapleSim CAD Toolbox (1),(4)
5320€



Τιμoκατάλογος Έκδοσης Καθηγητού - Teacher's Edition Pricing

   Maple
Νέα Άδεια

Αναβάθμιση από Maple2017

Αναβάθμιση από Maple2015 & 2016
Καθηγητής Γυμνασίου/Λυκείου ή Φροντιστής άδεια 1 χρήστη εκτός δικτύου (DOWNLOAD)
245€
Ν/Α
Ν/Α
Καθηγητής Ι.Ε.Κ. ή Κολλεγίου άδεια 1 χρήστη εκτός δικτύου (DOWNLOAD)
295€
Ν/Α
Ν/Α
Τιμoκατάλογος Αδείας Αιθούσης Β'βάθμιας Εκπ/σης - HighSchool Classroom Pricing
Άδεια Πολλαπλών Χρηστών σε Δίκτυο

   Maple
Νέα Άδεια

Αναβάθμιση από Maple2017

Αναβάθμιση από Maple2015 & 2016
Άδεια Πολλαπλών χρηστών σε δίκτυο (DOWNLOAD) (ελάχιστη παραγγελία 5 χρήστες)
130€/χρήστη
Ν/Α
Ν/Α
HighSchool Lab License (DOWNLOAD)
περιλαμβάνει 15 άδειες για εγκατάσταση στο δίκτυο του σχολείου και 5 άδειες για εγκατάσταση σε μεμονωμένους υπολογιστές καθηγητών
1195€
Ν/Α
Ν/Α
Site License απεριόριστη χρήση και εγκατάσταση σε ΟΛΟΥΣ τους υπολογιστές του δικτύου του σχολείου (DOWNLOAD)
2995€
Ν/Α
Ν/Α
Τιμoκατάλογος Αδείας Κολλεγίων & Ι.Ε.Κ. - College Classroom Pricing
Άδεια Πολλαπλών Χρηστών σε Δίκτυο

   Maple
Νέα Άδεια

Αναβάθμιση από Maple2017

Αναβάθμιση από Maple2015 & 2016
Άδεια 2-9 χρηστών σε δίκτυο (DOWNLOAD)
205€/χρήστη
Ν/Α
Ν/Α
Άδεια 10-29 χρηστών σε δίκτυο (DOWNLOAD)
165€/χρήστη
Ν/Α
Ν/Α
Άδεια >=30 χρηστών σε δίκτυο (DOWNLOAD)
120€/χρήστη
Ν/Α
Ν/Α
Τιμoκατάλογος Φοιτητικών Εκδόσεων - Student Edition Pricing

   Maple
Νέα Άδεια

Αναβάθμιση από Maple2017

Αναβάθμιση από Maple2015 & 2016
1 χρήστης εκτός δικτύου (DOWNLOAD)
Παρέχεται μόνο ένα purchase code, και η εγκατάσταση επιτρέπεται σε ΕΝΑΝ και ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ υπολογιστή.
Η άδεια αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλεγίων, ΙΕΚ μαθητές & Β'βάθμιας εκπαίδευσης. Θα ζητηθεί απόδειξη φοιτητικής ιδιότητας. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ο χρόνος εγγραφής να μην υπερβαίνει τον συνολικό χρόνο φοίτησης πλέον του 40%. Αποδεικτικά έγγραφα αποτελούν η φοιτητική, σχολική ταυτότητα, ή έγγραφο της σχολής που να αναφέρει την ημερομηνία εγγραφής και τον αναμενόμενο χρόνο φοίτησης υπό φυσιολογικές συνθήκες. 
99€89€89€

Τιμoκατάλογος Personal Edition Pricing

   Maple
Νέα Άδεια

Αναβάθμιση από Maple2017

Αναβάθμιση από Maple2015 & 2016
1 χρήστης εκτός δικτύου (DOWNLOAD)
Παρέχεται μόνο ένα purchase code, και η εγκατάσταση επιτρέπεται σε ΕΝΑΝ και ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ υπολογιστή.
Η άδεια αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ανθρώπους που ασχολούνται με τα μαθηματικά ως hobby. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση της αδείας για επαγγελματικούς, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς ή από κατηγορίες χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τύπους αδειών που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο. Βασική προϋπόθεση η ερασιτεχνική ενασχόληση με τα μαθηματικά. Μπορεί να ζητηθεί απόδειξη της ενασχόλησης αυτής. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα εγκριθεί η αίτηση αγοράς. 
239€N/AN/A

(1) Είναι απαραίτητη η ύπαρξη αδείας Maple για να λειτουργήσει

(2) Η Personal Edition υποστηρίζει μέχρι 8 CPUs στο cluster.

(3) H Cluster Edition υποστηρίζει απεριόριστο πλήθος CPUs στο cluster.

(4) Είναι απαραίτητη η ύπαρξη αδείας MapleSim για να λειτουργήσει

Οι ανωτέρω τιμές σε Ευρώ ξαναϋπολογίζονται με την ισοτιμία δολλαρίου την ημερομηνία παραγγελίας, εφόσον η διαφορά ισοτιμίας ευρώ/$ΗΠΑ είναι μεγαλύτερη του 2%.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Οι τιμές των καταλόγων ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΥ και ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, που (εφόσον υπάρχουν) επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή (εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολείο ή ιδιώτη).
  • ΟΛΕΣ οι ανωτέρω τιμές επιρρεάζονται από την ισοτιμία ευρώ/$ και μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή ΑΝΕΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ! 
  • Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).
  • Tα Maple2015 και MapleSim7 έχουν κυκλοφορήσει σε Windows Vista, 7, 8, 10 Mac & PowerMac, Linux & UNIX!
    Maple2015 and MapleSim7 have been released for Windows Vista, 7, 8, 10 Mac & PowerMac, Linux & UNIX!
  • Οι τιμές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ΜΟΝΟ σε τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και όχι σε Ι.Ε.Κ. ή Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.
  • Τα Ι.Ε.Κ. και τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, καθώς και τα "παραρτήματα" ξένων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ τις Εκπαιδευτικές τιμές που αναφέρονται σε 2ετή Κολλέγια.

Τελευταία Ενημέρωση 20 Ιουνίου 2018 - Last Revised on June 20th, 2018