ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 &

Συνδυασμένη
Αγορά & των 2
BUNDLE of 2
ΕΚΠΤΩΣΗ 5%
DISCOUNT 5%

Prices
Τιμές


 Product - Προϊόν Euro-Ευρώ €

 Commercial Packages - Εμπορικά Πακέτα και Αδειες
 Word2Tex Single User Commercial New
 Word2Tex - Εμπορική Αδεια ενός Χρήστη - Νέα Αδεια
 80.00€
 Word2Tex Single User Professional Commercial New
 Word2Tex - Επαγγελματική Εμπορική Αδεια ενός Χρήστη - Νέα Αδεια
  240.00
 Word2Tex Small Pro Suite New (up to 5 users)
 Word2Tex - Μικρή Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 5 χρήστες)
320.00€
 Word2Tex Medium Pro Suite New (up to 10 users)
 Word2Tex - Μεσαία Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 10 χρήστες)
 610.00 €
 Word2Tex Medium Pro Suite New (up to 25 users)
 Word2Tex - Μεσαία Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 25 χρήστες)
 1250.00 €
 Word2Tex Big Pro Suite New (up to 50 users)
 Word2Tex - Μεγάλη Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 50 χρήστες)
 2375.00 €
 Word2Tex Big Pro Suite New (up to 75 users)
 Word2Tex - Μεγάλη Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 75 χρήστες)
 3350.00 €
 Word2Tex Big Pro Suite New (up to 100 users)
 Word2Tex - Μεγάλη Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 100 χρήστες)
4160.00
 Word2Tex Big Pro Suite New (up to 200+ users)
 Word2Tex - Μεγάλη Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 200+ χρήστες)
5000.00 €

 Academic Packages - Εκπαιδευτικά/Πανεπιστημιακά Πακέτα και Αδειες
 Word2Tex Single User Academic New
 Word2Tex - Ακαδημαϊκή Αδεια ενός Χρήστη (καθηγητές/φοιτητές/μαθητές κλπ) - Νέα Αδεια
39.00 €
 Word2Tex - University Department License (unlimited users in department)
 Word2Tex - Εκπαιδευτική Αδεια Πανεπιστημιακού Τμήματος (απεριόριστοι χρήστες ΜΕΣΑ στο τμήμα του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ)
 975.00 €
 Word2Tex - University Campus License (unlimited users)
 Word2Tex - Εκπαιδευτική Αδεια Ολοκλήρου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (απεριόριστοι χρήστες ΜΕΣΑ στον χώρο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 3700.00 €

 

Prices
Τιμές


 Product - Προϊόν Euro-Ευρώ €

 Commercial Packages - Εμπορικά Πακέτα και Αδειες
 Tex2Word Single User Commercial New
 Tex2Word - Εμπορική Αδεια ενός Χρήστη - Νέα Αδεια
 80.00€
 Tex2Word Single User Professional Commercial New
 Tex2Word - Επαγγελματική Εμπορική Αδεια ενός Χρήστη - Νέα Αδεια
 240.00€
 Tex2Word Small Pro Suite New (up to 5 users)
 Tex2Word - Μικρή Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 5 χρήστες)
320.00 €
 Tex2Word Medium Pro Suite New (up to 10 users)
 Tex2Word - Μεσαία Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 10 χρήστες)
 610.00 €
 Tex2Word Medium Pro Suite New (up to 25 users)
 Tex2Word - Μεσαία Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 25 χρήστες)
 1250.00 €
 Tex2Word Big Pro Suite New (up to 50 users)
 Tex2Word - Μεγάλη Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 50 χρήστες)
 2375.00 €
 Tex2Word Big Pro Suite New (up to 75 users)
 Tex2Word - Μεγάλη Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 75 χρήστες)
 3350.00 €
 Tex2Word Big Pro Suite New (up to 100 users)
 Tex2Word - Μεγάλη Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 100 χρήστες)
4160.00 €
 Tex2Word Big Pro Suite New (up to 200+ users)
 Tex2Word - Μεγάλη Επαγγελματική Σουίτα (μέχρι 200+ χρήστες)
 5000.00 €

 Academic Packages - Εκπαιδευτικά/Πανεπιστημιακά Πακέτα και Αδειες
 Tex2Word Single User Academic New
 Tex2Word - Ακαδημαϊκή Αδεια ενός Χρήστη (καθηγητές/φοιτητές/μαθητές κλπ) - Νέα Αδεια
 39.00€
 Tex2Word - University Department License (unlimited users in department)
 Tex2Word - Εκπαιδευτική Αδεια Πανεπιστημιακού Τμήματος (απεριόριστοι χρήστες ΜΕΣΑ στο τμήμα του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ)
 975.00 €
 Tex2Word - University Campus License (unlimited users)
 Tex2Word - Εκπαιδευτική Αδεια Ολοκλήρου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (απεριόριστοι χρήστες ΜΕΣΑ στον χώρο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 3700.00 €

Οι Ακαδημαίκές τιμές προορίζονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ & ΤΕΙ, καθηγητές Κολλεγίων, Λυκείων και Γυμνασίων και φοιτητές/μαθητές. Είναι απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας, ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου για μια από τις ανωτέρω ιδιότητες. Αν δεν δικαιούσθε ακαδημαϊκής/εκπαιδευτικής τιμής, παρακαλούμε ΜΗΝ προσπαθήσετε να αγοράσετε τα προϊόντα μας με ακαδημαϊκή έκπτωση. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, μπορεί να απενεργοποιηθεί εκ μέρους της εταιρείας η χρήση του προγράμματος χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Η χρήση του Λογισμικού από μια επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες μετατροπής εγγράφων σε τρίτους, (π.χ. φοιτητές, μαθητές, μέλη ΔΕΠ, εκδοτικούς οίκους κλπ) ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ να χρησιμοποιεί τις Professional άδειες της Chikrii Softlab (βλέπε τιμές των διαφόρων Pro Suite αλλά και της μεμονωμένης Professional αδείας χρήσης).

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).