ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - PRICE LIST
Ισχύει από 3/10/2014 - Valid since October 3rd, 2014

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ (€), δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αναφέρονται στη μορφή download του προγράμματος. Δεν αφορούν παράδοση φυσικού προϊόντος.


Νέα Αγορά


Πλήθος χρηστώνΤιμή για Επιχειρήσεις & Ιδιώτες
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή για Δημόσιο & Οργανισμούς (χωρίς ΦΠΑ)
Τιμή για ΑΕΙ-ΤΕΙ
(χωρίς ΦΠΑ)

11760,001090.00600.00
56520.003930.002250.00
1012660.007850.004320.00
10+ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Αγορά Αναβάθμισης


Πλήθος χρηστώνΤιμή για Επιχειρήσεις & Ιδιώτες
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή για Δημόσιο & Οργανισμούς (χωρίς ΦΠΑ)
Τιμή για ΑΕΙ-ΤΕΙ
(χωρίς ΦΠΑ)

11180,001010.00400.00
54350.003770.001500.00
108440.006300.002880.00
10+ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 3/10/2014 και με ισοτιμία €/$=1,235±2% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. 

2) Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο).

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).