ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

της εταιρείας με την επωνυμία

"ΜΑΡΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ & Συνεργάτες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
και διακριτικό τίτλο "MP & Associates Ltd."


με έδρα στην Σπάρτη (Όθωνος Αμαλίας 120, 231 00) και υποκατάστημα στην Καισαριανή (Φορμίωνος 119-121, 161 21)


23/12/2004-31/12/20051/1-31/12/20081/1-31/12/2011


1/1-31/12/20061/1-31/12/20091/1-31/12/2012


1/1-31/12/20071/1-31/12/20101/1-31/12/2013