ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

AΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ανά Πρόγραμμα


@RISK (Palisade)
Maple, MapleNET, MapleT.A., Maplesim (Maplesoft)
SLIDE, SWEDGE, DIPS, Unwedge, Settle3D, RS3, RocTopple, RocSupport, RocPlane, RocFall, Phase2, Examine 2D, Examine 3D (RocScience)
Acrobat, Creative Suite, Photoshop (Adobe)
Minitab, Quality Companion (Minitab)
SLOPE/W, SEEP/W, SIGMA/W, QUAKE/W, TEMP/W, CTRAN/W, AIR/W, VADOSE/W (GeoSlope)
EViews (IHS Global-EViews)
NLOGIT, LIMDEP (Econometric Software)
Stata (Stata)

FORTRAN (Absoft)
NVivo (QSR International)
Statgraphics (Statpoint Technologies)

FORTRAN (Lahey/Fujitsu)
OxMetrics, Ox, PCGive, STAMP, G@RCH, SsfPack (Timberlake Consultants)
Statistica (Statsoft)


GAUSS (Aptech)
Photomodeler, Photomodeler Scanner, Photomodeler Motion (EOS Systems)
StatXact (Cytel)


RATS, CATS (Estima)
SYSTAT, SigmaStat, SigmaPlot, SigmaScan, TableCurve 2D, TableCurve 3D,  PeakFit (Systat)
Grapher, Surfer, Voxler, MapleViewer, Didger, Strater (Golden Software)
Rockworks, LogPlot, Rockware GIS Link (Rockware)
Visual FORTRAN (Intel)

LINDO, LINGO, What's Best (Lindo Systems)
Simul8 (Simul8)
Visual C++, Visual Basic, Visual Studio (Microsoft)
MathType, MathFlow, MathPlayer, MathDaisy (Design Science)
Snagit, Camtasia Studio (Techsmith)
Word2TeX, TeX2Word (Chikrii Softlab)